Reiseguiden's logotype

Reiseguiden

Travel · Norway

Stand Alone / Partnerutsendelse

Materialspesifikasjon

HTML-spesifikasjon
Materialet skal leveres i en tekst- eller html-fil (ikke Word, PDF). Koden skal være separert med det dere ønsker å vise i nyhetsbrevet.
Materialet skal ikke inneholde <html><title><body>, det er kun selve innholdet som skal være med, altså alt mellom <body><body>. Koden dere leverer skal enkelt kunne kopieres og klistres inn i en WYSIWYG Editor uten noe ekstra arbeid for oss.
Det er deres ansvar å sørge for at innehold fungerer i forskjellige nettlesere, e-post klienter og enheter (som f.eks mobile enheter og Outlook). Reiseguidens standardmal fungerer i samtlige enheter som Reiseguidens mottakere bruker.
Maksimum bredde for innholdet er 600px i bredde, det er ingen bregrensninger for høyde.
HTML-malen skal inneholde direktelenker til bildeinnholdet som brukes i malen. <img src=”http://www.sajt.se/katalog/(direkt-till-bilden.jpg)”/>.
All html skal skrives i HTML transitional og i tabeller (istedenfor den nyere måten der man bruker <div> for å strukturere innhold må vi bruke <table> slik at også eldre e-post klienter skal kunne lese innholdet og presentere det korrekt).
Alle tables og bilder må være angitt med den eksakte bredden i px, ikke % (visse unntak kan gjøres om innholdet er responsivt og media queries er spesifisert i CSS).

Spesifikasjon for levering av bilde, tekst & link
• En eller flere bilder i JPG eller GIF og maks bredde 600px, valgfri høyde.
• En eller flere tekster.
• Link/ linker som bildet/bildene skal linke til. OBS! Bilder og linker skal leveres separat – ikke som et script.
• En disposisjon/ skisse over utsendelsens utseende.
• Emnefelt.

Levering

Vennligst respekter de angitte størrelsene og målene, samt lever alt materiale i tide.
Send alt material til både aktuell selger og til traffic@reiseguiden.no. Materialet må være mottatt senest 7 arbeidsdager før utsendelsesdag.
Ved leveranse angi alltid følgende informasjon:
- Hvilken annonsør og kampanje materialet gjelder for
- Utsendelsesdag
- Kontaktperson og kontaktinformasjon

Vilkår og betingelser

• Avsender må vises tydelig i utsendelsen. • Reiseguiden tillater ikke kommunikasjon som er misvisende, konkurrerende eller støtende. Budskapet skal ikke konkurrere med Reiseguidens virksomhet og får ikke invitere till å abonnere på nyhetsbrev.
• Reiseguiden forbeholder seg retten til å godkjenne utsendelsen før mailing.

Avbestillinger/ endringer: En ev. avbestilling/ endring skal være skriftlig og mailes til aktuell selger og traffic@reiseguiden.no . Ved avbestilling/ endring mindre enn 10 dager før annonseringens startdag forbeholder vi oss retten til å fakturere full pris slik det fremgår i avtalen.

Forsinket material : Om vi ikke har mottatt annonse-materialet i henhold til ovennevnte avtale forbeholder vi oss retten til å fakturere full pris i henhold til avtalen.
Click the button on products to create an inquiry